Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Liittokokouksessa hyväksyttiin liiton uusi strategia

13.10.2020

Parkinsonliiton liittokokous järjestettiin 10.10.2020 hybridikokouksena etäyhteyksiä hyödyntäen. Kokousta vedettiin Turusta käsin ja osallistujat olivat kokoontuneet Turun lisäksi yhteensä neljälle etäyhteyspaikalle liiton aluetoimistoilla. Kokouksessa hyväksyttiin liitolle uusi strategia vuosille 2021–2023. Uudessa strategiassa painottuu mm. vaikuttaminen ja valmistautuminen toimintaympäristön ja -edellytysten muuttumiseen.

Lokakuussa järjestetty liittokokous oli alun perin tarkoitus järjestää keväällä, mutta se siirtyi tuolloin vallinneesta koronatilanteesta johtuen. Tämänhetkinen koronatilanne huomioiden kokous päätettiin pitää etäyhteyksiä hyödyntäen hybridinä siten, että osallistujat olivat kokoontuneet yhteensä viidelle etäyhteyspaikalle.

Kokouksessa esiteltiin liiton uusi strategia vuosille 2021–2023. Strategia ohjaa osaltaan liiton toimintaa ja etenkin toiminnan painopisteitä. Uudessa strategiassa on otettu huomioon liiton toiminnan suunnitelmallinen laajentaminen liikehäiriösairaiden etujärjestönä, kohderyhmämme tavoittaminen verkon välityksellä sekä yhdistysten ja kerhojen tukeminen teknisten laitteiden käytössä. Tärkeinä painopisteinä ovat myös liikehäiriösairauksien tunnettuuden parantaminen ja varautuminen rahoituksen muutoksiin.

Henkilövalintoja

Kokouksen asialistalla oli mm. varapuheenjohtajan valinta loppuvuodeksi 2020 ja kaksivuotiskaudelle 2021–2022 sekä neljän liittohallituksen varsinaisen jäsenen ja kahden varajäsenen valinnat vuosille 2021–2022.

Varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020–2022 valittiin Mirjami Korhonen Kainuun Parkinson-yhdistyksestä.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2021–2022 valittiin seuraavat henkilöt:

  • Juha Rinne (Turun Parkinson-yhdistys)
  • Matti Nykänen (Kuopion Parkinson-yhdistys)
  • Aaro Väyrynen (Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys)
  • Seppo Lähteenmäki (Tampereen Parkinson-yhdistys)

Koska varapuheenjohtajaksi valittu Mirjami Korhonen oli valittu liittohallituksen jäseneksi v. 2020–2021, valittiin myös yksi varsinainen liittohallituksen jäsen loppukaudeksi 2020 ja vuodeksi 2021 hänen tilalleen: Kaarina Malm (Uudenmaan Parkinson-yhdistys).

Liittohallituksen varajäseneksi nro 1 valittiin Annikki Estola-Ruokolainen (Päijät-Hämeen Parkinson-yhdistys) ja varajäseneksi nro 3 Osmo Kaikuvuo (Tampereen Parkinson-yhdistys).

Liittohallituksessa jatkavat kaudella 2020-2021:

Puheenjohtaja Markku Partinen (Uudenmaan Parkinson-yhdistys), varsinaisina jäseninä: Esko Myllylä (Turun seudun Parkinson-yhdistys), Ritva Roine (Keski-Suomen Parkinson-yhdistys) ja Jukka Sillanpää (Suomen Dystonia-yhdistys).  Kiitos liittohallitustyöskentelystä Seppo Niemiselle ja Olof Thesslundille.

Ritva Roine ja Anneli Vuoristo-Salonen kutsuttiin liiton kunniajäseniksi.

Muita käsiteltyjä asioita

Kokouksessa hyväksyttiin liiton vuosikertomus, tilinpäätös 2019 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Ensi vuoden toiminnan ja talouden perusteet esiteltiin ja hyväksyttiin. Liiton tilintarkastusyhteisönä jatkaa edelleen PricewaterCoopers/ KHT Seppo Repo.

Julkaistu 13.10.2020

Lue myös