Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Liikehäiriösairaiden terveyspalvelut huonontuneet hyvinvointialueilla

23.5.2024

Liikehäiriösairauksien liitto ry edustaa yli 70 000 Parkinsonin tautia, dystoniaa, essentiaalista vapinaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriöitä sairastavia. Liitto kysyi helmikuussa sairastavilta, mitä on tapahtunut terveyspalveluille hyvinvointialueiden myötä. Vastaajat asuvat kaikkialla Suomessa ja sairastavat pääosin Parkinsonin tautia, dystoniaa tai essentiaalista vapinaa. Peräti 36,5 % vastaajista arvioi terveyspalvelujen huonontuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä 1.1.2023 alkaen.

Kysyimme erikseen neurologian, yleislääkärin, fysio-, puhe- ja toimintaterapian sekä mielenterveyspalvelujen tilannetta, dystonian hoidossa annettavien botuliinipistohoitojen saamista sekä mahdollista yksityisten neurologipalvelujen käyttöä.

Tulokset eivät mairittele hyvinvointialueuudistusta. Vastanneista liikehäiriösairaista fysioterapiaa saa yli puolet. Heistä neljännes arvioi muutoksen huonontaneen hoitoa. Joka seitsemäs sairastava saa puheterapiaa. Heistä viidennes arvioi tilanteen huonontuneen. Dystoniaa sairastavista joka viidennen mielestä sairaudelle välttämättömän botuliinitoksiinihoidon saatavuus on huonontunut.

Vastauksissa moni sairastava tuo esiin terveydenhuollon ammattilaisten tietämättömyyden liikehäiriösairauksista. Nämä neurologiset pitkäaikaissairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä, lyhentävät työuria ja vaativat osaavaa hoitoa. Moni sairas kokee jäävänsä yksin. Kaikilla ei ole sairastavaa auttavaa läheistä. Potilasjärjestölle on huolestuttavaa kyselyssä esiin tullut usein kuulemamme kommentti: ”Jos haluaa hoitoa, pitää olla itse aktiivinen.”

Toimivat kuntoutus- ja avohoitopalvelut tukevat omatoimisuutta ja kotona pärjäämistä, jolloin kalliiden sairaala- ja laitospalveluiden tarve vähenee. Liikehäiriösairauksien liitto ry vetoaa hyvinvointialueita panostamaan liikehäiriösairauksien terveyspalveluihin. Hyvinvointialueuudistuksen yhtenä tavoitteena oli yhdenvertaisen hoidon saaminen, mikä ei nykyisellään toteudu. Maailman terveysjärjestö WHO kertoi maaliskuussa neurologisten sairauksien ylittäneen maailmanlaajuisesti sydän- ja verisuonisairaudet vamman ja kuolleisuuden syynä.

Lisätietoja liikehäiriösairauksiin terveyspalveluja koskevasta kyselystä antaa:

toiminnanjohtaja Johanna Reiman p. 040 512 2352, johanna.reiman@liikehairio.fi
puheenjohtaja, neurologi Osmo Pammo p. 040 832 0033

Lue myös