Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

korona

Koronarokotuksista – Om coronavaccineringar

22.1.2021

(på svenska nedan)

Päivitys 10.2.2021
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti 5.2. laatineensa priorisointilistan, jonka perusteella määräytyy, missä järjestyksessä koronavirusrokotteita tarjotaan eri taustasairauksia sairastaville alle 70-vuotiaille eli koronavirustaudin riskiryhmille. Sen tiedon mukaan ainakin Parkinsonin tautia sairastavat kuuluvat riskiryhmään 2. Parkinsonliitto yrittää parhaillaan saada lisätietoa muista liikehäiriösairauksista. Lisäksi yritämme selvittää, miten tämän mukaan käytännössä toimitaan. Tiedotamme asiasta heti kun tiedämme lisää.

Koronarokotukset ja liikehäiriösairaudet

Suomessa koronarokotukset on aloitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä sekä ikääntyneiden hoivakotien asukkaista. Alle 70-vuotiaiden tarkemmat riskiryhmämäärittelyt ovat vielä kesken.

Käytännössä toistaiseksi ei siis ole tietoa, mihin kohtaan riskiryhmäjärjestystä eri liikehäiriösairaudet kuuluvat koronan rokottamisen suhteen ja kuinka aikaistetusti niitä sairastavat ovat oikeutettuja saamaan koronarokotuksensa. Riskiryhmät määrittelee Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sen asettama kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä. Riskiryhmämäärittelyiden on määrä valmistua 31.1. mennessä.

Rokotteen turvallisuutta seurataan tarkasti ja toistaiseksi yllättäviä haittavaikutuksia ei Suomessa ole raportoitu.

Kun rokotusta tarjotaan, suosittelemme kaikkia liikehäiriösairaita läheisineen ottamaan sen. Liikehäiriösairauksiin voi kuulua oireita ja tekijöitä, jotka vaikeuttavat esim. yskimistä ja tekevät limanerityksestä ongelmallista. Koronasairaus on siis paljon vaarallisempi kuin rokotus ja sen mahdolliset haittavaikutukset.

Ylläolevat tiedot perustuvat THL:n asiantuntijalääkäriltä 20.1. saatuihin tietoihin.

Koronarokotuksia odotellessa on tärkeää huolehtia perussairauden hoidosta:

 • jatka sairautesi hoitoa ja ota lääkkeet normaalisti
 • huolehdi, että lääkkeitä riittää
 • jos hoitotasapaino on hyvä, voit yrittää vaihtaa lääkärin vastaanoton etävastaanotoksi, mutta älä jätä hoitamatta perussairauttasi koronan pelossa
 • pidä vatsantoiminta kunnossa juomalla riittävästi ja syömällä monipuolisesti
 • nuku riittävästi – uni parantaa myös immuniteetti- ja vastustuskykyä
 • liiku säännöllisesti: Parkinsonliiton kotisivuilla on runsaasti liikunta- ja jumppavideoita jotka ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.

Coronavaccineringar och rörelsestörningssjukdomar

I Finland har man påbörjat coronavaccinationerna bland personalen inom social- och hälsovården samt bland invånarna på vårdhem för äldre. De mer detaljerade riskgruppsdefinitionerna för personer under 70 år är ännu inte klara.

I princip är det alltså ännu inte känt var i riskgruppsordningen de olika rörelsestörningssjukdomarna placerar sig i fråga om coronavaccinationer och i ett hur tidigt skede de som lider av rörelsestörningssjukdomar därmed har rätt att få sin coronavaccination. Riskgrupperna definieras i Finland av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och den nationella vaccinationsexpertgrupp som institutet tillsatt. Riskgruppsdefinitionerna ska vara färdiga senast den 31 januari.

Vaccinets säkerhet övervakas noggrant och hittills har inga överraskande bieffekter rapporterats i Finland.

När vaccinet erbjuds rekommenderar vi att alla rörelsestörningssjuka och deras närstående tar vaccinet. Till rörelsestörningssjukdomar kan höra symtom och faktorer som t.ex. gör det svårt att hosta och som gör slemutsöndringen problematisk. Coronasjukdomen är alltså mycket farligare än vaccinationen och dess eventuella bieffekter.

Ovanstående uppgifter grundar sig på uppgifter från THL:s sakkunnigläkare den 20 januari.

I väntan på coronavaccinationerna är det viktigt att sköta om sina grundsjukdomar:

 • fortsätt sköta din sjukdom och ta läkemedlen normalt
 • se till att du har tillräckligt med läkemedel
 • om vårdbalansen är bra kan du försöka byta ut läkarbesöket mot distansmottagning, men låt inte bli att sköta din grundsjukdom av rädsla för corona
 • håll din magfunktion i skick genom att dricka tillräckligt och äta mångsidigt
 • sov tillräckligt – sömn förbättrar också immuniteten och motståndskraften
 • rör på dig regelbundet: På Parkinsonförbundets webbplats finns gott om motions- och gymnastikvideor  som alla fritt kan utnyttja.

Julkaistu 22.01.2021

Lue myös