Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Kelan etuuksiin tuli muutoksia – katso sähkötuet 2023

17.2.2023

Kelan etuuksiin tuli muutoksia vuoden vaihtuessa. Esimerkiksi yksityislääkärin vastaanotosta saa jatkossa kiinteän 8 euron korvauksen, mutta suurin osa yksityisten lääkärien hoidoista ja tutkimuksista eivät enää kuulu Kela-korvausten piiriin. Tämä muuttaa myös oikeutta käyttää näihin Kela-taksia, sillä Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa.

Sähkön hinnan nousu ja inflaatio vaikuttavat moniin Kelan tukiin. Kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehtiin 4,2 %:n korotus. Lisäksi pienituloisten lapsiperheiden tukiin tuli väliaikaisia korotuksia vuoden 2023 ajaksi.

Kela otti käyttöön väliaikaisen sähkötuen vuoden 2023 ajaksi. Lisäksi yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajan asumistuessa otetaan huomioon aiempaa suuremmat lämmityskulut. Näin halutaan helpottaa sähkön korkean hinnan aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia.

Sähkötuet vuonna 2023

Korkeat sähkön hinnat ovat tuoneet kuluttajille taloudellisia haasteita. Näihin haasteisiin on saatavilla erilaista tukea. Alla on listattuna tämän hetkiset tiedot saatavilla olevista tai tulossa olevista tukimuodoista.
Sähkön ALV-alennus

• Sähkön arvonlisävero on laskettu tilapäisesti 24 prosentista 10 prosenttiin
• Alennus koskee aikavälillä 1.12.2022–30.4.2023 kulutettua sähköä ja perusmaksua
• Alennus ei koske siirtomaksua, siirron perusmaksua tai sähköveroa
• Sähköyhtiöt huomioivat alennuksen automaattisesti sähkölaskussa

Sähkövähennys verotuksessa

• Kotitalousvähennyksen kaltainen verovähennys
• Myönnetään, jos tammi-huhtikuun sähkökulut ylittävät 2 000 euroa ja veroja kertyy riittävästi vähennyksen tekemiseen
• Laskelmassa huomioidaan sähkön hinta sekä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa
• Vähennys on 60 % niistä tammi-huhtikuun sähkökuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa.
• Vähennyksessä on 100 euron omavastuu, joka on yhteinen muiden kotitalousvähennyksien kanssa.
• Vähennystä voi saada korkeintaan 2 400 euroa samaan talouteen.
• Sähkövähennys ei vaikuta kotitalousvähennyksen enimmäismäärään, vaan sähkövähennys myönnetään mahdollisen kotitalousvähennyksen lisäksi.
• Sähkön kulutuksen tulee olla tapahtunut tammi-huhtikuun välisenä aikana, mutta lasku voi olla maksettu muunakin kuukautena, kuitenkin vuoden 2023 aikana.
• Vähennyksen saa hakemalla muutosta 2023 verokorttiin, tai vuoden 2023 päättymisen jälkeen korjaamalla esitäytettyä veroilmoitusta keväällä 2024.

Sähköyhtiöltä alennus sähkölaskuun

Huom! Tämä suunnitteilla (yksityiskohdat voivat muuttua, kun lopullinen sopimus asiasta valmistuu)

• Hallituksen myöntämä kertakorvaus
• Tulee automaattisesti eli ei tarvitse erikseen hakea
• Maksetaan kahdessa erässä, niin että huomioidaan suoraan sähkölaskussa
• Perustuu marras-, joulu- ja tammikuun sähkönkulutukseen
• Myönnetään, jos maksat sähköstä yli 10 senttiä/kWh
• Omavastuuosuus on 90 euroa kuukaudessa. Sen ylittävästä osasta asiakkaalle hyvitetään puolet.

Väliaikainen sähkötuki Kelasta

• Myönnetään pienituloisille, jotka eivät voi hyödyntää sähkövähennystä verotuksessa
• Sähkötukea voi saada tammi-huhtikuun sähkölaskuista. Kuluissa huomioidaan sähkön hinta sekä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa.
• Omavastuuosuus on 400 euroa kuukaudessa.
• Tukea maksetaan 60 % omavastuun ylittävästä osasta.
• Tuki on enintään 660 euroa kuukaudessa.
• Tukea voi hakea vuoden 2023 loppuun asti.
• Haetaan lomakkeella SN1 ja liitteeksi tarvitaan sähkölasku.
• Maksetaan hakijan tilille kahden pankkipäivän kuluttua siitä, kun sähkötuki on päätetty myöntää.
• Tuen enimmäismäärä on 700 euroa kuukaudessa.

Muuta

• Kelan asumistukea tai eläkkeensaajan asumistukea myönnettäessä huomioidaan suurentuneet lämmityskulut. Muutokset huomioidaan, kun asumistukea tarkistetaan tai kun myönnetään uutta asumistukea.

Lue myös