Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Elina Kuittisen opinnäytetyö lisää tietoisuutta essentiaalisesta vapinasta

Marjo Lehtinen26.10.2022

Elina Kuittisen opinnäytetyö (sosionomi, Turun AMK) lisää tietoisuutta essentiaalisesta vapinasta ja antaa vinkkejä palvelujen kehittämiseen essentiaalista vapinaa sairastaville

Elina Kuittisen opinnäytetyö (2022) tehtiin toimeksiantona Liikehäiriösairauksien liitolle (aiemmin Parkinsonliitto). Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa essentiaalista vapinaa sairastaville järjestetyn kaksiosaisena toteutetun kurssin vaikuttavuudesta sekä antaa vinkkejä palvelujen kehittämiseen ja kurssien järjestämiseen tälle kohderyhmälle. Opinnäytetyö lisää samalla tietoisuutta huonosti tunnetusta, mutta yleisestä liikehäiriösairaudesta (n. 50–80 000 sairastavaa Suomessa). Opinnäytetyö on kvantitatiivinen ja se on toteutettu kyselyllä. Kurssin järjestivät Liikehäiriösairauksien liitto ja Essi-hanke yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa.

Kurssille osallistuneet kokivat saaneensa suurimman hyödyn vertaistuesta. Merkittävää myönteistä vaikutusta kurssilla oli myös sosiaalisiin tilanteisiin, mielialaan ja jaksamiseen. Sairauden hyväksyminen lisääntyi ja jokainen sai käyttöönsä ainakin yhden vinkin, menetelmän tai itsehoitovälineen.

Kuittinen nostaa työssään esille kurssin vaikuttavuuden ohella hyviä jatkotutkimusaiheita ja kehittämisehdotuksia, kuten miten tavoitettaisiin molempia sukupuolia vertaistuen pariin naisten ollessa tällä hetkellä enemmistönä. Myös nuorten osallistumiseen ja saavutettavuuteen kaivataan vielä keinoja. Essentiaalista vapinaa esiintyy myös lapsilla ja nuorilla, joten heidän ja nuorten aikuisten tavoittaminen olisi myös tärkeää.

Lainaus opinnäytetyöstä ”Nähdäkseni voisi olla tarvetta jatkotutkimukselle vapinan lievittämiskeinoista sekä fysioterapian hyödyistä essentiaaliseen vapinaan. Kuntoutusmenetelmistä essentiaaliseen vapinaan on tehty vasta vähän tutkimusta, ja vaikka huhtikuun voimavaraviikonlopun fysioterapialuento ei käsitellyt itsehoitokeinoja juuri tähän sairauteen, siitä oli silti ollut merkittävästi hyötyä osallistujille. Vapinaa ei voida parantaa, joten lievittämiskeinot ovat oleellisia sairauden hoidossa.” Kuittinen kirjoittaa opinnäytetyön tulosten pohdintaosuudessa. Essentiaalista vapinaa sairastavat hyötyisivät lääkehoidon lisäksi myös toimintaterapiasta, fysioterapiasta ja keskusteluavusta, vertaistuen merkitystä unohtamatta.

Opinnäytetyön tulokset vahvistavat vertaistuen tärkeää merkitystä, jota Essi-hankkeen vertaistapaamisiin osallistuneiden palautekoosteessa saatiin v.2021. Vertaistapaamisiin osallistuneet essentiaalista vapinaa sairastavat kokivat, etteivät ole yksin, häpeän tunne väheni ja osallistuminen sosiaalisiin tilanteisiin helpottui.
Kiitos Elinalle laadukkaasta opinnäytetyöstä, jolla saatiin arvokasta tietoa vähän tutkitusta aihepiiristä. Opinnäytetyön tuloksia hyödynnetään jatkossa Liikehäiriösairauksien liitossa essentiaalista vapinaa sairastavien kurssien ja toiminnan kehittämisessä.

Kokemuksia, keveyttä ja voimaantumista arkeen – essentiaalista vapinaa sairastaville suunnatun kurssin vaikuttavuuden arviointia / Elina Kuittisen opinnäytetyö (AMK) sosionomi, Turun Ammattikorkeakoulu. 2022:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/780918/Kuittinen_Elina.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Lue myös