Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Väitös: Luontaistuotteilla voi olla vaarallisia yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa

3.1.2018

Proviisori Kaisa Salmisen väitöskirja lääkkeiden ja kasviperäisten aineiden yhteisvaikutuksista osoittaa, että kasvien alkaloidiyhdisteet estävät useiden lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvien entsyymien toimintaa. Väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa  5.1.2018.

”Yhteisvaikutusten varalta apteekissa ja lääkärissä asioidessa kannattaakin kertoa avoimesti käyttämistään kasvirohdosvalmisteista ja ravintolisistä, koska lääkkeiden kanssa käytettynä yhteisvaikutusten seuraukset voivat olla pahimmillaan hengenvaarallisia. Luonnollinen ei aina tarkoita samaa kuin turvallinen”, Salminen toteaa.

Erityisesti kasvien tuottamilla alkaloidiyhdisteillä on voimakkaita vaikutuksia. Tunnetuin lienee oopiumiunikosta saatava kipulääke morfiini. Alkaloideja sisältäviä kasveja on käytetty lääketieteessä tuhansia vuosia ja alkaloideja sisältävistä kasveista löydetään edelleen uusia lääkeaineita. Kasviperäiset lääkeaineet, kuten kinidiini ja digoksiini, olivat ensimmäisiä, joista raportoitiin kuolemaan johtaneita lääkeaineyhteisvaikutuksia 1970-luvulla.

Nykyäänkin alkaloideja sisältäviä kasveja käytetään monissa valmisteissa. Niin sanottujen luontaistuotteiden eli kasvirohdosvalmisteiden ja ravintolisien käytön lisääntyessä on kasvanut huoli niiden haitallisista yhteisvaikutuksista lääkkeiden kanssa.

Yhteisvaikutukset ovat mahdollisia, kun eri lääkkeitä tai valmisteita otetaan yhtä aikaa tai toistensa vaikutusaikana. Lääkkeiden pitoisuudet ja vaikutukset voivat silloin muuttua odottamattomasti, mikä voi johtaa merkittäviin haittoihin.

Ihmiselimistö käsittelee samalla tavalla sekä keinotekoista että luonnollista alkuperää olevat vierasaineet. Vierasaineiden käsittelyssä keskeisiä ovat maksa ja sytokromi P450- eli CYP-entsyymit. Yleinen syy lääkeaineiden haitallisiin yhteisvaikutuksiin on juuri CYP-entsyymien toiminnan estyminen.

Salminen tutki laboratoriossa kasviperäisten alkaloidien ja lääkeaineiden entsyymien yhteisvaikutuksia. Tulokset osoittavat, että kasviperäisillä yhdisteillä ja valmisteilla voi olla merkittäviä, vierasaineenvaihdunnan muutosten kautta välittyviä yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.

Salmisen väitöstutkimuksessa kehitettiin kokeellinen menetelmä, jolla jo lääkekehityksen varhaisvaiheessa voitaisiin seuloa paremmin aikariippuvaisia CYP2C19-estäjiä. Lisäksi luotiin tietokoneavusteinen QSAR-malli, jolla yhteisvaikutuksia voidaan ennustaa. perusteella.

Euroopan ja Yhdysvaltojen lääkeviranomaiset, EMA ja FDA, ovat ohjeistaneet lääketeollisuutta kehitettävien lääkeaineiden yhteisvaikutusten ja metabolian testaamisesta. Myös uusille kasvirohdosvalmisteille suositellaan mahdollisten lääkeaineyhteisvaikutusten selvitystä. WHO kiinnittää niin ikään entistä enemmän huomiota kasvirohdosvalmisteiden käyttöön.

”Luontaistuotteita” ei ole aiemmin käsitelty lääkkeinä, mikä lienee yksi syy siihen, että niiden tehoa, lääkeaineyhteisvaikutuksia ja muita haittavaikutuksia on aliarvioitu. EU-lainsäädännössä kasviperäiset valmisteet on vuodesta 2005 alkaen jaettu joko lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin ja käyttöön on otettu kasvirohdosvalmisteiden myyntilupa- ja rekisteröintimenettely.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

Julkaistu 3.1.2018

Lue myös