Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Käsi toisen käden päällä

Omaishoitajien hyvinvointi ja sen tukeminen

1.3.2023

Podcastissa keskustellaan omaishoitajuudesta, omaishoitajien hyvinvoinnista sekä sen tukemisesta. Podcastin ovat tuottaneet terveydenhoitajaopiskelija Piia Säisä LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselta sekä yliopettaja Anja Liimatainen LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksiköstä Lappeenrannan kampukselta. Podcastin tarkoitus on lisätä tietoutta omaishoitajien hyvinvointia kuormittavista tekijöistä sekä siitä, kuinka omaishoitajien hyvinvointia voidaan tukea. Lisäksi podcastissa keskustellaan, miksi omaishoitajien omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää.

Podcast- jaksot:
1. Omaishoitajan puheenvuoro. Linkki podcast-sivulle avautuu uuteen ikkunaan.

Mukana keskustelemassa terveydenhoitaja opiskelija Piia Säisä sekä omaishoitaja Oili Saari.

2. Omaishoitajuus, järjestöjen edustajien näkökulma.Linkki podcast-sivulle avautuu uuteen ikkunaan.

Mukana keskustelemassa terveydenhoitaja opiskelija Piia Säisä, Liikehäiriösairauksien liiton järjestötoiminnan asiantuntija Annukka Tuovinen sekä Kuopion Parkinson -yhdistyksen omaishoitajaryhmän vetäjä Hanna Maija Kauhanen

Käsikirjoitus: Piia Säisä, terveydenhoitajaopiskelija muuntokoulutus, LAB-ammattikorkeakoulu Lahden kampus sekä Anja Liimatainen, yliopettaja LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikkö, Lappeenrannan kampus

Musiikki: Music by Olexy from Pixabay, The Beat of Nature. Free Acoustic Beat Music MP3 Download – Pixabay

Kuva: sabinevanerp. 2017. Van Erp, S. Kädet, vanha, vanhuus, vanhukset, haavoittuva, hoito. Pixabay. Viitattu 5.1.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/k%c3%a4det-vanha-vanhuus-vanhukset-2906458/

Lähteet:
Bergendahl, S. 2018. Omaishoitajan voimavarat – Vantaalaisten omaishoitajien tuen tarve ja siihen vastaaminen. Opinnäytetyö YAMK. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144177/Bergendahl_Stiina.pdf?sequence=5&isAllowed=y
Kunnallisalan kehittämissäätiö 2020. Että joku näkee mut – omaishoitajan hyvinvointi ja tarpeet. Viitattu 8.11.2022. Saatavissa https://kaks.fi/wp-content/uploads/2020/09/36_etta-joku-nakee_omaishoitajan-hyvinvointi-ja-tarpeet_versio_2.pdf

Studio 55.fi 2016. Kuusi hälytysmerkkiä, jotka kertovat omaishoitajan uupumisesta. Viitattu 6.11.2022. Saatavissa https://www.studio55.fi/terveys/article/kuusi-halytysmerkkia-jotka-kertovat-omaishoitajan-uupumisesta/5754756

THL. 2022. Omaishoito ja perhehoito. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/muuttuvat-vanhuspalvelut/omaishoito-ja-perhehoito

Vanhustyön keskusliitto 2021. Omaishoidon monet kasvot. Viitattu 6.11.2022. Saatavissa https://vtkl.fi/omaishoidon-monet-kasvot

Lue myös