Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

HIFU-hoidot tuoneet helpotusta vapinaan menestyksekkäästi

Satu Matikainen12.12.2022

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) aloitettiin aivojen kohdennetut ultraäänihoidot eli HIFU-hoidot toukokuussa. Lokakuun puoleen väliin mennessä kaikki hoidetut potilaat ovat saaneet merkittävää helpotusta vapinaan.

Toukokuussa Tyksissä alettiin ensimmäisenä pohjoismaisena yliopistosairaalana hoitamaan potilaita uudella HIFU-hoidolla (HIFU = High Intensity Focused Ultrasound). Sinä suurienerginen ultraääni kohdennetaan aivojen talamus-tumakkeeseen, ja aiheutetaan siihen pieni rajattu leesio eli kudosvaurio. Hoito on kajoamaton eli siinä ei avata ihoa tai kalloa, eikä myöskään mekaanisesti lävistetä aivokudosta.
Kyseisellä hoidolla voidaan auttaa potilaita, joilla on toimintakykyyn voimakkaasti vaikuttava sairaus. Tällä hetkellä hoito on kohdennettu vapinasta kärsiville potilaille, joilla on diagnosoitu essentiaalinen vapina tai Parkinsonin tauti. Hoidon vaikutukset kestävät tyypillisesti koko loppuelämän.
Yksi avainhenkilö HIFU-hoitoon liittyen on neurologian professori, ylilääkäri Valtteri Kaasinen Tyksistä. Hän kertoi lokakuun puolessa välissä, kuinka hoidot ovat lähteneet käyntiin.

potilas saa aivoihin suurienergiaista kohdennettua ultraäänihoitoa
Havainnekuvassa potilas saa suurienergiaista kohdennettua ultraäänihoitoa.

Sivuvaikutukset olleet pääsääntöisesti lieviä sekä ohimeneviä

Haastatteluhetkellä Tyksissä oli hoidettu yksitoista vapinasta kärsivää potilasta. Heistä kymmenen on essentiaalista vapinaa sairastavia ja yksi Parkinsonin tautia sairastava.

– Heillä kaikilla kyseessä on ollut nimenomaan vapinan hoito. Siihen HIFU-hoitoa käytetään tällä hetkellä Suomessa. Jatkossa katsotaan, laajeneeko käyttö muuhun, Kaasinen korostaa.
Hoidot ovat onnistuneet erinomaisesti, sillä jokainen hoidettu potilas on saanut apua vapinaansa. Sivuvaikutukset ovat pääosin olleet lieviä sekä ohimeneviä.

– Joillakin on ollut hoidon aikana huimausta tai kuumotuksen tunnetta. Ehkä pientä kipuakin. Mutta hyvin ne ovat menneet ohi, Kaasinen täsmentää.
Kahdella potilaalla on ilmennyt pitkäkestoisempia sivuvaikutuksia.

– Yhdelle potilaalle tuli ataksiaa, eli kömpelyyttä ja koordinaatiohäiriötä alaraajoihin. Nuo oireet kuitenkin lieventyivät, ja potilas sai merkittävää apua vapinaan. Eli plussan puolelle selvästi mentiin. Toisella potilaalla on hoidetussa kädessä lievää kömpelyyttä, mutta vapina on poissa.
Tällä hetkellä hoitoja on tehty pari kappaletta kuukausittain. Samaa tahtia on tarkoitus jatkaa loppuvuoden ajan. Ensi keväänä hoitotahtia on ajateltu kiristää.

– Jos lähete hoitoon saapuisi tänään tänne, sen jälkeen tehdään vielä tutkimuksia mahdolliselle HIFU-potilaalle. Hänelle tehdään esimerkiksi pään magneettikuvaus ja viipalekuvaus luun tiheyden arvioimiseksi. Kokonaisuudessaan kuluu arviolta 3–4 kuukautta, kun edetään lähetteestä toimenpiteeseen. Lähes koko elämän ajan kestäneen vapinan rinnalla kuitenkin on lohdullista, että tuossa puhutaan enää vain kuukausista, Kaasinen muistuttaa.

Lähetteen saanut henkilö ei automaattisesti ole soveltuva hoitoon

Suurin osa lähetteistä on tullut Varsinais-Suomesta, toiseksi suurin osa on tullut Uudenmaan maakunnasta. Loput ovat tulleet ympäri Suomea.

– Mielenkiintoa on ollut runsaasti tähän hoitoon liittyen. Ihan pohjoisimmasta Lapista ei ole tullut vielä lähetteitä, mutta muuten niitä on tullut ympäri Suomea, ja yksi tuli juuri Ruotsistakin.
Vaikka lähetteitä on saapunut monia kymmeniä, hoitoon pääsee todellisuudessa vain pieni osa. Syy epäämiseen löytyy potilaan soveltumattomuudesta hoitoon.

– Nykyisestä 90 lähetteestä arvioisin hoidettavan noin 25. Vastaan on esimerkiksi tullut potilaita, jotka eivät ole olleet aiempien hoitojen piirissä, mutta nyt ovat hakeneet tähän hoitoon, Kaasinen kuvailee.
HIFU-hoito on tarkoitettu potilaille, jotka ovat käyneet jo läpi muita hoitoja. Näin ollen aiempien lääkehoitojen puuttuminen johtaa HIFU-hoidon epäämiseen.

– On myös lähetteitä, jotka eivät ole tulleet essentiaalisen vapinan tai Parkinsonin taudin diagnooseilla, vaan ihan muilla diagnooseilla, jotka eivät ole tämänhetkistä kohderyhmää. Nekin jäävät hoidon ulkopuolelle, Kaasinen tarkentaa.
Pääsääntöisesti lääkärit ovat Kaasisen mukaan olleet hyvin kartalla siitä, minkä tyyppisiä potilaita hoitoon voi lähettää, mutta paikoitellen on ollut epäselvyyksiä.

– Sen vuoksi on hyvä kouluttaa lääkärikunnalle ja neurologeille, mikä tämä menetelmä on, ja mikä on sen käyttötarkoitus.
Diagnoosin tai hoitohistorian lisäksi hoitoon pääseminen on kiinni siitä, mitä lähetteen saamisen jälkeen tehtävässä potilaan aivokuvauksessa löytyy.

– Joillain ihmisillä kallon luu on niin paksu mutta huokoinen, ettei potilas siksi sovellu hoitoon. Kallon luuntiheyden ollessa epäsopiva ultraääni ei pysty kunnolla läpäisemään kalloa kuumenematta liikaa. Tämä on kuitenkin harvinaista. Sitä esiintyy vain muutamalla prosentilla ihmisistä. Tällä hetkellä Turussa on kohdattu ainoastaan pari tällaista tapausta, Kaasinen havainnollistaa.

Uuteen hoitomuotoon liittyy vääriä uskomuksia

Kuten usein kaikkeen uuteen liittyen, myös HIFU-hoitoihin on alkanut kohdistua vääriä uskomuksia ja ihmetyksen aiheita. Tässä neurologi Kaasisen kommentteja niistä yleisimpiin.

HIFU-hoidolla voidaan hoitaa vain toinen puoli, ei molempia

Monet eivät usko, tai eivät ole tietoisia, että HIFU-hoidolla voidaan hoitaa vain potilaan toinen puoli tällä hetkellä. Jos molemmissa käsissä on vapinaa, hoidetaan vain dominantti tai selvästi pahempi käsi. Dominantti tarkoittaa sitä, että oikeakätiseltä hoidetaan oikea käsi.

Kyseessä on erilainen ultra-tilanne kuin mitä kuvitellaan

Hoitotoimenpide kestää 2–4 tuntia, ja hoitotilanne on hyvin intensiivinen. Ultraäänianturaa ei vain sivellä ihon pinnalla hetken verran, vaan potilaan pää on kypärässä kunnolla kiinni koko toimenpiteen ajan. Tämä ei siis vastaa tavallista oletusta ultraäänestä.

Hiukset todella ajetaan pois hoitoa varten

Hiusten pinnassa mahdollisesti olevat ilmakuplat häiritsisivät hoitoa ja aiheuttaisivat vaaratilanteita. Sen vuoksi potilaiden hiukset on ajettava pois. Tämä toki kerrotaan hoitoon hakeutuville.

Kuva: Insightec Ltd

Juttu on julkaistu alunperin Hermolla 4/2022 -lehdessä

Lue myös