Ajankohtaista

Välitämme tietoa tutkimuksista, hoidoista ja itsehoitomahdollisuuksista. Vertaistarinoita unohtamatta. Selaa uutisia ja henkilötarinoita.

Sote, hyvinvointialueet ja aluevaaliteesit

Anne Taulu4.1.2022

Mitä sote-uudistus tarkoittaa?

Sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueella. Jatkossa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sekä kuntien että hyvinvointialueiden tehtävä.

Mitä sote-uudistus tarkoittaa järjestöille?

Vuoden 2023 alusta alkaen järjestöjen toimintaympäristö muuttuu. Järjestöjen tulee tehdä yhteistyötä niin kuntien kanssa, joissa on kuntalaiset, olosuhteet sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut, kuin myös hyvinvointialueiden kanssa, joissa on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisen ja tuottamisen vastuu. Järjestöjen rahoitusta uudistetaan niin valtakunnan-, alue- kuin myös paikallistasolla. Järjestöt ovat siis monin tavoin uuden edessä.

Mitkä ovat aluevaalit?

Tammikuussa 2022 edessämme ovat ensimmäiset aluevaalit. Äänestäminen aluevaaleissa on hyvin tärkeää, sillä vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen ja tuottamisen vastuu on hyvinvointialueella, kun aikaisemmin vastuu on ollut kunnilla ja kuntayhtymillä. Aluevaaleissa valitut edustajat muodostavat jatkossa hyvinvointialueiden aluevaltuustot, jotka päättävät palveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja painopisteistä. Aluevaltuutetut päättävät euromääräisesti paljon merkittävimmistä palvelukokonaisuuksista kuin kuntapäättäjät kunnissa.

Miksi Parkinsonliitto teki aluevaaliteesit?

Parkinsonliitto työsti joulukuussa 2021 omat aluevaaliteesit aluevaaleja sekä hyvinvointialeuiden valmistelua ja päätöksentekoa varten. Ne tehtiin siis aluevaaliehdokkaille, valmistelijoille, päätöksentekijöille ja kaikille toimijoille. Vaaliteesit ovat osa vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä, jonka avulla edistetään liikehäiriösairauksien asemaa, oikeuksia ja palveluiden saatavuutta. Aluevaaliteesit ovat vapaasti kaikkien käytettävissä puoluerajoista riippumatta. Parkinsonliiton kotisivuilta löydät linkin, josta voit ladata käyttöösi aluevaaliteesit. www.parkinson.fi/ajankohtaista/parkinsonliiton-vaaliteesit

Parkinsonliiton aluevaaliteesit – ota käyttöösi 3 tärkeää nostoa!

1. Mahdollisuus erikoissairaanhoitotasoiseen hoitoon taattava kaikille sitä tarvitseville
2. Kuntoutussuunnitelma kaikille – kuntoutus ja apuvälineet tukevat toimintakykyä
3. Potilasjärjestön palvelut osaksi hoitopolkua

Parkinsonliiton aluevaaliteesit ovat hyvin ajankohtaiset aluevaalien jälkeenkin, kun hyvinvointialueilla valmistellaan strategiaa ja suunnitellaan resurssien kohdentamista ja palvelukokonaisuuksia. Ota siis teesimme käyttöön ja varmista, että liikehäiriösairautta sairastavat saavat jatkossakin tarvittavat palvelut kultakin hyvinvointialueelta!

Mitä vaikuttaminen ja edunvalvonta on Parkinsonliitossa?

Parkinsonliitossa vaikutetaan pitkäjänteisesti yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon asioissa, jotka liittyvät liikehäiriösairauksiin.
Vaikutamme yleiseen mielipiteeseen ja poliittiseen keskusteluun antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa mielipidekirjoituksin. Välitämme tutkittua puolueetonta tietoa ja käytännön kokemustietoa. Asiantuntijamme antavat eri medioille haastatteluja ja taustaselvityksiä. Teemme vaikuttamistyötä myös yhdessä toisten järjestöjen kanssa.
Tapaamme poliittisia päätöksentekijöitä yli puoluerajojen ja neuvottelemme tarvittaessa lakeja valmistelevien virkamiesten kanssa. Osallistumme yhdessä julkishallinnon edustajien kanssa erilaisten työryhmien toimintaan.

Lisää tietoa aluevaaliteeseistä ja vaikuttamis- ja edunvalvontatyöstä:

Valtakunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta:

Toiminnanjohtaja Anne Taulu, p. 040 512 2352, anne.taulu@liikehairio.fi

Alueellinen vaikuttaminen ja edunvalvonta:

Vastaava järjestötoiminnan asiantuntija Tytti Svetloff, p. 050 409 3365, tytti.svetloff@liikehairio.fi
Alueet: Aluetyön koordinaatio ja Varsinais-Suomi
Järjestötoiminnan asiantuntija Reetta Siltanen, p. 040 085 6005, reetta.siltanen@liikehairio.fi
Alueet: Uusimaa, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karja
Järjestötoiminnan asiantuntija Heljä Tuomi, p. 040 092 4032, helja.tuomi@liikehairio.fi
Alueet: Pirkanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa
Järjestötoiminnan asiantuntija Annukka Tuovinen, p. 040 039 1853, annukka.tuovinen@liikehairio.fi
Alueet: Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala
Järjestötoiminnan asiantuntija Jukka Tauriainen, p. 040 085 6004, jukka.tauriainen@liikehairio.fi
Alueet: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu

Lue myös