Kurser och helgdagar. Försörjer de sjuka och deras anhöriga.

Kolla in erbjudandet och ansök!

  1624 Styrkor i vardagen

  Till vem: Personer med rörelsestörningssjukdomar som inte är beroende av hjälp
  Tid: 6.9.-16.11.2024

  fre 6.9. kl. 16-19
  lö 7.9. kl. 10-13
  fre 4.10. kl. 16-19
  lö 5.10. kl. 10-13
  fre 15.11. kl. 16-19
  lö 16.11. kl. 10-13

  Plats: Folkhälsanhuset

  På kursen diskuteras bl.a. hurdana krafter du be­höver, hur du kan ta hand om dig själv och hur­dan din relation till din omgivning är. Målet är att hjälpa dig att förstärka dina egna resurser och hitta sätt att stimulera din livsglädje. Kursarbe­tet sker i form av handledda gruppdiskussioner, aktiviteter i små grupper och övningar i kropp­skännedom. Kaffeservering ingår.

  Kursen riktar sig till personer som kan fungera självständigt i sin vardag, alltså vars sjukdom inte är svårgradig. Kursen ordnas i samarbete med Neuroförbundet, så kursen är även avsedd för personer med MS eller sällsynta neurologis­ka sjukdomar. Ansökning till kursen sker via det förbund din sjukdom hör till. Kursen är gratis för deltagarna.

  Urvalskriterier för kurserna

  För att bli vald till kursen måste sökanden höra till kursens målgrupp och ha en tillräckligt bra funktionsförmåga. En sökande kan väljas till våra kurser vartannat år.

  Ansökningar poängsätts enligt följande urvalskriterierna:

  1. har sökanden tidigare deltagit i våra kurser
  2. hur sökandens egna målsättningar motsvarar kursens målsättningar
  3. hur främjar kursen sökandens förmåga att klara av de dagliga aktiviteterna

  Målet är att sammanställa en grupp som fungerar väl ihop utifrån inkomna ansökningar.

  Ansök till kursen via linken: 1624 Styrkor i vardagen

  Ansök senast 12.8.2024

  Plats: Pargas, Folkhälsanhuset
  Sök: 12.8.2024 förbi

  Mer information

  Jenni Piilinen

  Jenni Piilinen

  Kurssitoiminnan asiantuntija

  jenni.piilinen@liikehairio.fi

  p. 02 2740 418  ti-to klo 12-14

  Dela med sig