Hakutulokset haulle: el��m���� parkinsonin kanssa

Suomen Parkinson-säätiön myöntämät apurahat 2022

…merkitystä Parkinsonin taudissa. Yhdessä rahoitusta saaneessa PET-keskuksen tutkimuksessa selvitetään aivojen valkean aivoaineen merkitystä Parkinsoniin. Turussa tutkitaan myös mustatumakkeen (Substantia nigran) muutoksia epätyypillisessä Parkinsonin taudissa ja kaulan alueen dystonian aivoverkostoja. Yksi…

Tilanvaihtelut ja niiden hoito Parkinsonin taudissa

…tapahtumailmoituksesta. Huhtikuu on Parkinson-tietoisuuden kuukausi Maailman Parkinson-päivää vietetään 11.4., joka on Parkinsonin taudille nimen antaneen lääkärin James Parkinsonin syntymäpäivä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta sairaudesta, jota pelkästään Suomessa sairastaa arviolta 16…

Kipu Parkinsonin taudissa

Parkinsonin taudissa esiintyvät kiputyypit Kipu on vain vähän huomiota saanut Parkinsonin taudin oire. Monen parkinson-potilaan elämään liittyy kuitenkin jokapäiväistä kipua ja särkyä. Parkinsonpotilaan kivut voivat olla suoraan taudista johtuvia taudin…

Virosta kylpylämatkoilla hyvää tuulta Suomeen

…3500 Parkinsonin tautiin sairastunutta Parkinsonin tauti on Virossa yhtä yleinen kuin meillä Suomessa. Tällä hetkellä Virossa on noin 3500 Parkinsonin tautiin sairastunutta. Tehdyn tutkimuksen mukaan Virossa noin 1,2 prosentilla yli…

Essentiaalinen vapina (ET) on yleisin vapinan syy

…kriteerit Pitkä kesto (yli kolme vuotta), jolloin suljetaan pois Parkinsonin tauti Positiivinen sukutausta Alkoholi lievittää vapinaa Poissulkukriteerit Toispuoleinen vapina, jäykkyys, hitaus, lepovapina (viittaa Parkinsonin tautiin) Kävelyn poikkeavuudet (viittaa Parkinsonin tautiin…

Pienentävätkö elintavat Parkinsonin taudin riskiä?

Katri Sääksjärven tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkastellaan Parkinsonin taudin riskitekijöitä, joihin voi mahdollisesti vaikuttaa elintapavalinnoilla. ”Parkinsonin taudin osalta tutkimusnäyttö ei ole vielä riittävää, jotta voitaisiin antaa suosituksia taudin ehkäisemiseksi. Elintavoilla saattaa olla…

Kuntonyrkkeily Parkinsonin taudin terapiamenetelmänä

Kuntonyrkkeilyharjoittelulla on myönteisiä vaikutuksia Parkinsonin tautia sairastavan henkilön psyykkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen suorituskykyyn, käy ilmi fysioterapiaopiskelijan opinnäytetyönä tekemästä kirjallisuuskatsauksesta. Suomessa Parkinsonin tautia sairastaa noin 16 000 henkilöä ja tautiin sairastuminen…

Haaveet kantavat

Parkinsonin taudissa motoriset oireet alkavat 21–45 vuoden iässä. Harvinaisissa tapauksissa Parkinsonin tauti voi alkaa jo ennen 21 ikävuotta. Tällöin sairaus määritellään juveniiliksi Parkinsonin taudiksi. Juveniili Parkinsonin tauti on erittäin harvinainen….

Oireet

…mikrobiston muutoksia Parkinsonin tauti ja fyysinen aktiivisuus – också på svenska Väitös Parkinsonin taudin unihäiriöistä Artikkeli: Väsymys ja Parkinsonin tauti Artikkeli: Kipu Parkinsonin taudissa Asiasanat: Parkinsonin tauti Parkinsonin taudin oireet…

Uusia löydöksiä Parkinsonin tautiriskin taustalla

Parkinsonin taudin taustalla. Tunnetut yhdestä geenivirheestä aiheutuvat Parkinsonin taudin muodot eivät näyttäisi väitöstutkimuksen mukaan olevan yleisiä Suomessa. Väitöstyössä tutkittiin 499:n Parkinsonin tautia sairastavan potilaan koko genomia ja tuloksia verrattiin väestön…